انواع شیرین کننده ها

مواد اولیه مورد استفاده در شیرین کننده ها


مشاهده همه 4 نتیجه

آسپارتام

دکستروز

سوربات پتاسیم(ضدکپک)

گلوکز