آبمیوه و نوشیدنی

مواد اولیه مورد استفاده در آبمیوه و نوشیدنی


Showing 1–9 of 11 results

آسکوربیک اسید ( ویتامین ث)

اسید سیتریک

بنزوات سدیم

دکستروز

سوربات پتاسیم(ضدکپک)

صمغ عربی خوراکی

متابی سولفیت

وانیل

گزانتانگام

  • 1
  • 2